ShugoArts

Dialogue with A.C.Tomoko YONEDA
2019.4.13 - 5.25

Installation view
2019.04, ShugoArts
Installation view
2019.04, ShugoArts
Installation view
2019.04, ShugoArts
Installation view
2019.04, ShugoArts
Installation view
2019.04, ShugoArts
Installation view
2019.04, ShugoArts
Installation view
2019.04, ShugoArts