ShugoArts

Dialogue with A.C.Tomoko YONEDA
2019.04.13 - 05.25

Installation view
2019.04, ShugoArts
Installation view
2019.04, ShugoArts
Installation view
2019.04, ShugoArts
Installation view
2019.04, ShugoArts
Installation view
2019.04, ShugoArts
Installation view
2019.04, ShugoArts
Installation view
2019.04, ShugoArts